BioBoost geeft de biobased economie een boost

We leven in een tijdperk waarin het gewoon is dat veel producten en materialen worden weggegooid, vaak zonder enig plan voor alternatief gebruik. Daarbij worden veel van onze keuzes (onbewust) beïnvloed door fossiele grondstoffen en energiebronnen. Bovendien wordt een derde van het voedsel dat we in de wereld produceren verspild.

Met snel afnemende natuurlijke hulpbronnen en toenemende verspilling, moeten we nadenken over nieuwe strategieën om deze problemen gezamenlijk op te lossen. Dit vereist een paradigmaverschuiving van een fossiel gebaseerde naar een duurzame biobased circulaire maatschappij.

Alle soorten materialen dienen opnieuw te worden gewaardeerd, zodat we ze uiteindelijk optimaal kunnen gebruiken. De circulaire biobased maatschappij geeft tegelijkertijd ook veel zakelijke kansen. Voordat we deze kansen kunnen benutten, moeten we ons er eerst bewust van worden. Er zijn al veel voorbeelden, maar vaak zijn deze moeilijk te vinden. Dit platform heeft als doel om een centraal punt te zijn voor het vinden van voorbeelden en voor uitwisseling van kennis en informatie.

Het BioBoost platform heeft tot doel te inspireren, te verbinden en het stimuleren van biobased initiatieven in de tuinbouw.

Krijg overzicht, vind inspiratie, contact experts, publiceer je eigen initiatieven en trek potentiële zakenpartners aan.

Een voorbeeld: Tomatenstengels zijn gebruikt voor de productie van een doos waarin tomaten worden verpakt.
Een voorbeeld: Tomatenstengels zijn gebruikt voor de productie van een doos waarin tomaten worden verpakt.

Tuinbouwafval wordt grondstof

De tuinbouwsector produceert grote hoeveelheden 'groen afval', zoals stengels en bladeren, maar ook onverkoopbare groenten en fruit. Deze reststromen worden veelal weggegooid, gecomposteerd of omgezet in biogas.

Commerciële initiatieven en onderzoeksprojecten laten zien dat deze reststromen ook hoogwaardiger gebruikt kunnen worden; het kan gebruikt worden om materialen te maken zoals karton, voor diervoeding of voedsel of zelfs voor fijne chemicaliën of farmaceutische toepassingen.

Goede voorbeelden delen

Dit interactieve platform heeft tot doel om te faciliteren in het online delen van goede voorbeelden met achtergrond informatie. Je kunt innovatieve toepassingen vinden maar ook zelf nieuwe voorbeelden toevoegen. Des te meer voorbeeld we verzamelen, des te beter kunnen we de circulariteit en de biobased ontwikkeling stimuleren.

Documenten met details

Naast de inspirerende initiatieven, bieden wij ook inzicht in meer gedetailleerde documenten. Er is de afgelopen jaren al veel onderzocht en er is al kennis beschikbaar over het gebruik van reststromen en bijproducten uit de tuinbouw.
Bij ons documentenoverzicht delen wij openbare kennis over andere mogelijkheden met tuinbouwgewassen.

Win-win

Het gebruik van groene tuinbouwreststromen is positief voor het milieu, om de klimaatverandering tegen te gaan en om voedselverspilling terug te dringen. Een hoogwaardig gebruik van deze reststromen kan ook leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en nieuwe business en bedrijven.

Groot potentieel

Wereldwijd wordt een derde van het geproduceerde voedsel momenteel verspild. Ongeveer de helft ervan bij de teelt van de gewassen. Groenten en fruit worden weggegooid door overproductie of doordat ze niet voldoen aan de specificatie door een verkeerd gewicht, een andere maat of vorm. Bovendien zijn er grote afvalstromen van bladeren en stengels.

Er wordt steeds meer gedaan om verspilling te voorkomen, maar de reststroom uit de tuinbouw zal altijd erg groot blijven. Er is dus een enorm potentieel aan grondstoffen beschikbaar voor innovatieve toepassingen.

 

Zoek op ons platform, laat u inspireren, vind experts, realiseer uw eigen innovaties en valoriseer uw potentieel!

Naast groenten en fruit worden ook bijproducten (reststromen) geproduceerd zoals stengels en bladeren, maar deze worden nog nauwelijks gebruikt.
Naast groenten en fruit worden ook bijproducten (reststromen) geproduceerd zoals stengels en bladeren, maar deze worden nog nauwelijks gebruikt.