BioBoost Europe project

Het Interreg 2-zeeënproject 'BioBoost Europe' heeft gelopen van 2017 tot en 2020 en had als doel de biobased ontwikkeling in de tuinbouw in Europa te stimuleren.
In BioBoost Europe werkten triple helix-partners uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouw te stimuleren.

Ga naar www.bioboosteurope.com voor meer informatie over het project.

BioBoost Europe richtte zich op de behoefte aan een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie die zich richt op de tuinbouw, door planten en plantstoffen te gebruiken op een meer duurzame, efficiënte en geïntegreerde manier. Hoewel de tuinbouw veelzijdige maatschappelijke voordelen biedt, was de behoefte aan een transitie naar een biobased circulaire economie tot dan toe grotendeels over het hoofd gezien.

Er is veel potentieel, maar ontwikkeling, testen en gebruik van groene innovaties is traag vanwege de suboptimale interactie tussen onderzoekers en KMO's (MKB-ers), problematische financiering en een gebrek aan interdisciplinaire werkmethoden en effectieve ondersteuningsstrategieën.

In BioBoost Europe werkten triple helix-partners uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen om de ontwikkeling van een biobased economy in de tuinbouw te stimuleren.

BioBoost Europe was een samenwerking die bestaat uit 9 partners uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en België. De leidende partner voor het project was de gemeente Westland (NL). Alle toenmalige partners zijn hieronder opgesomd:


 


Westland (NL) is het centrum van de tuinbouwsector in de wereld en de meest invloedrijke speler in de Greenport. Westland wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De meest recente innovaties en ontwikkelingen in duurzame technologie, (internationale) handel, energie, voedsel en water, komen hier vandaan.

Meer informatie over Gemeente Westland


 


Epping Forest District Council - EFDC (NL) is een lokale overheid in Lea Valley in Essex, Verenigd Koninkrijk. Dit gebied heeft de hoogste concentratie van glastuinbouw in het Verenigd Koninkrijk. Lea Valley ligt vlakbij Londen en vormt daardoor sinds  jaren het hart van de vers voedselproductie. Als lokale overheid ondersteunt EFDC activiteiten voor de groei van de tuinbouwsector in zuidoost Engeland, inclusief het uitdenken van manieren om de opbrengsten te maximaliseren, terwijl het afval wordt geminimaliseerd.

Meer informatie over Epping Forest District Council


 


ILVO (BE) staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde dienstverlening op alle gebieden gerelateerd aan landbouw, visserij en voedsel in Vlaanderen. ILVO, een internationaal erkend wetenschappelijk instituut, is onderdeel van de overheid van Vlaanderen.

ILVO’s technologie en voedsel unit bestrijkt een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan de verwerking van landbouw- en visserijproducten. Bijvoorbeeld in termen van voedselveiligheid, productkwaliteit en innovatie, ontwikkeling van verwerkingsapparatuur en sensortechnieken. ILVO voert toegepast onderzoek uit, evenals onderzoek voor dienstverlening. Het onderzoek ondersteunt beleidsvorming en de landbouw- en verwerkingsindustrie, met de focus op de agro-voedingsindustrie. Analyses en ringtesten worden gedaan onder de Belac-accreditatie. 

Meer informatie over ILVO


 


Inagro (BE) onderzoek en advies dient de land- en tuinbouwsector in België. Binnen haar eigen geoptimaliseerde professionele onderzoek infrastructuur ontwikkelen Inagro’s wetenschappelijke en technische teams, landbouw en teelttechnieken die klaar zijn voor praktisch gebruik. Inagro’s adviseurs nemen de nieuwe knowhow mee naar de land- en tuinbouwbedrijven en begeleiden hen met het implementeren van deze inzichten. Geografisch gezien, is Inagro gelegen in het zeer intensieve en op innovatie gerichte hart van de land- en tuinbouw van de provincie West-Vlaanderen in België.

Meer informatie over Inagro


 


NIAB (VK) is een groot internationaal centrum voor plantenonderzoek, gewassenbeoordeling en agronomie. Het is een unieke nationale organisatie met bijna 100 jaar ervaring in de land-, tuinbouw en voedingsindustrie. Bovendien heeft NIAB een internationaal erkende reputatie op het gebied van innovatie, onafhankelijkheid en integriteit. De traditionele activiteiten van NIAB hebben zich altijd gericht op wetenschappelijk geleide plantverscheidenheid en zadenkarakterisering, kwaliteitsbeoordeling, kwaliteitscontrole en kennisoverdracht. Op de locatie NIAB-EMR vindt onderzoek plaats naar tuinbouwgewassen en planten en hun interacties met het milieu. Dit onderzoek en het groeien van meerjarige fruitgewassen is internationaal bekend.

Alle activiteiten voor het BioBoost project worden uitgevoerd door het NIAB Innovation Hub op de NIAB EMR locatie.

Meer informatie over NIAB


 


VIVES (BE) is een West-Vlaamse hogeschool met 6 innovatieve campussen, 6 interessante studiegebieden, 6 expertisecentra, 1.250 gemotiveerde personeelsleden, +13.000 studenten, + 1.000 bachelor proeven in opdracht van het werkveld (jaarlijks), + 100 lopende onderzoeksprojecten & contracten, + 150 onderzoekers en + 7,5 miljoen euro omzet in onderzoek en dienstverlening. Slimme ideeën hebben behoefte aan interactie, passionele dialogen, opbouwende discussies en een gezamenlijke aanpak om te groeien. De hogeschool VIVES garandeert een constructieve dialoog en succesvolle resultaten.

VIVES heeft 6 expertisecentra (onderzoekscentra): 
- expertisecentrum agro- en biotechnologie 
- expertisecentrum businessmanagement 
- expertisecentrum onderwijsinnovatie 
- expertisecentrum product- en procesontwikkeling 
- expertisecentrum sociale innovatie 
- expertisecentrum zorginnovatie

Meer informatie over Vives


 


Tomabel (BE) is in 1996 ontstaan als een kwaliteitslabel voor tomaten en is tot op heden uitgegroeid tot een vertrouwd klinkende naam voor kwaliteitsvolle groenten en fruit.

Het kwaliteitslabel Tomabel kwam er als reactie op de grote hoeveelheid bulkproducten die toen op de markt gezet werden.

Tomabel is hét kwaliteitsmerk voor verse, lekkere, sappige groenten en fruit. Het assortiment groenten en fruit bestaat uit Tomabel tomaten, Tomabel aardbeien, Tomabel babyleaf, Tomabel slaspecialiteiten, Tomabel veldsla, Tomabel paddenstoelen, oesterzwammen en Tomabel witloof.

De samenwerking van de aangesloten Tomabel telers steunt op een duidelijke filosofie: er wordt geteeld volgens een streng lastenboek dat volledig kwaliteitsgericht is.

Meer informatie over Tomabel


 


Comgoed Biomassa BV (NL) is gevestigd in Dirksland (Zuid-Holland - NL) en is actief in het verzamelen en verwerken van groene reststromen.  Comgoed Biomassa levert drie soorten biomassa: houtpellets, houtsnippers en versnipperd groen. Tot de klanten behoren verschillende industriële biomassacentrales, maar ook afnemers met semi-industriële biomassacentrales die bij boeren, tuinders, zwembaden, sauna’s, scholen en MKB-bedrijven in gebruik zijn. Comgoed levert  niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. De herkomst van de biomassaproducten is altijd bekend. De producten worden tevens nauwkeurig gecontroleerd op kwaliteit.

Naast Comgoed Biomassa adviseert en levert Comgoed ook op het gebied van bodemverbetering met allerlei soorten compost, zoals groencompost en gft-compost. Een derde activiteit van Comgoed is het afvoeren en duurzaam hergebruiken van vrijkomende grond- en reststoffen; van uienschillen en broccolistelen tot zetmeelbrij. Een groot deel van deze reststromen eindigt nu bij de afvalverwerker. Comgoed zet zich in om, samen met de klant, een zo hoogwaardig mogelijke valorisatie van deze reststromen te bereiken.

Meer informatie over Comgoed


 


Sustainable Protein BV (NL) is een bedrijf gewijd aan het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van proteïne bedrijven in de Benelux. Het Sustainable Protein team is gespecialiseerd in het ontwikkelen van projecten met een duurzame focus in de circulaire economie. De afgelopen tien jaar heeft het team zich gericht op de milieusectoren en ontwikkeld en geïnvesteerd in diverse afval tot energie activiteiten even als in biomassa productie-en handelsactiviteiten.

Sustainable Protein wil een positieve impact hebben op het niet-duurzame gebruik van vismeel door te zorgen voor natuurlijke proteïne voor de industriële landbouw, aquacultuur en diervoeding. Dit om de vissen in de zee te redden, optimaliseren van afval-tot-nutriënten (in plaats van afval-tot-energie) en de bijbehorende vervuiling, met inbegrip van de emissies van broeikasgassen.

Door middel van een systematische geïndustrialiseerde bio-conversie proces wordt bestaande afval van organische voedingsstoffen gerecycled en getransformeerd door de larven van de zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) in natuurlijke en hoogwaardige eiwitten. Deze eiwitten worden verkocht voor gebruik in dier- en visvoeding.