Beschrijving

Het AFTERBIOCHEM-project wil een chemisch platform ontwikkelen om zijstromen uit de suikerindustrie - voornamelijk bietenpulp en melasse, alsook non-food biomassa - om te zetten in biomoleculen en derivaten van industrieel belang. Dit zal de economische en ecologische duurzaamheid van de suikerbietenteelt vergroten in een tijd waarin deze onder zware concurrentiedruk staat. Hoewel het project in eerste instantie gericht zal zijn op suikerbietverwerkende fabrieken, zal het platform voldoende flexibel zijn om zich aan te passen aan alternatieve grondstoffen.

Download initiatief
Gewas
Suikerbiet Beta vulgaris subsp. vulgaris cultivar Altissima
Gewasdeel
Wortels / Knollen
Toepassingsgebied
Fijn-chemicaliën
Status
Onderzoeksfase
Relevante plantenstoffen
Suikers Cellulose Vezels

Voor- en nadelen

Gebruikte conversiemethoden

Mechanisch-Fysische processen

Biochemische processen