Beschrijving

Het BIOrescue-project heeft tot doel een oplossing te bieden door een nieuw bioraffinageconcept voor champignoncompost te creëren en het om te zetten in waardevolle biobased producten zoals biopesticiden, biologisch afbreekbare nanodragers voor het inkapselen van medicijnen of kunstmest en biogebaseerde tuinbouwmeststoffen. Een concept zal worden ontwikkeld voor een conventionele champignonkwekerij in Ierland die zal worden omgebouwd tot een duurzame en efficiënte bioraffinaderij. Om het concurrentievermogen van het nieuwe bioraffinageconcept te versterken, zullen projectpartners economische en milieueffectbeoordelingen van de nieuw ontwikkelde processen en biobased producten uitvoeren.

Download initiatief
Gewas
Champignon Agaricus bisporus
Toepassingsgebied
Fijn-chemicaliën Farmacie
Status
Onderzoeksfase
Relevante plantenstoffen
Chitine

Voorbeelden van eindproducten

Biopesticiden

Biodegradeerbare nano-carriers voor medicijn encapsulatie

Nieuwe enzymen

Voor- en nadelen

Gebruikte conversiemethoden

Mechanisch-Fysische processen

Thermochemische processen