Beschrijving

Het bedrijf HM van Haaster is een innovatief bloembollenbedrijf en is actief in elk deel van de supply
chain van bloembollen. Van veredeling van nieuwe rassen tot en met de ontwikkeling van een
eindproduct voor de consument.
Met de vierde generatie jonge ondernemer kijken we op een andere manier van ondernemen. Duurzaam
en circulair. Tijdens de teelt en verwerking van de bloembollen komen reststromen vrij en HM van
Haaster heeft mede met steun van BioBoost onderzocht of het mogelijk is om deze reststromen te
verwaarden. Een cosmeticabedrijf heeft interesse getoond om de reststromen van onze tulpen te
gebruiken in een nieuw te ontwikkelen cosmeticaproductlijn als we kunnen aantonen dat er interessante
werkzame stoffen in tulpen zitten.
In samenwerking met Holland Biodiversity heeft HM van Haaster onderzocht of van de reststromen van
tulpen een extract ontwikkeld kan worden welke als actief ingrediënt gebruikt kunnen worden in
cosmeticaproducten. Belangrijk is dat de tulp stoffen bevat die al een bewezen werking hebben en
gebruikt worden in cosmeticaproducten.
In dit onderzoek is gestart met het uitvoeren van een literatuurstudie om uit te zoeken welke actieve
ingrediënten gebruikt worden in de cosmetische industrie. Vervolgens is via literatuuronderzoek en NMRanalysemethode uitgezocht of bepaalde werkzame stoffen ook in tulpen aanwezig zijn.
In totaal zijn 100 tulpen extracten geanalyseerd en in diverse plantonderdelen van tulpen (bol, blad,
bloem) zijn zowel werkzame als toxische stoffen gevonden. Uit alle resultaten is naar voren gekomen dat
bloemkoppen van een bepaalde tulpen variëteit voldoet aan de door het cosmeticabedrijf gestelde criteria
(werkzame stoffen, lage toxiciteit, duurzaam geteeld, gebruik van reststromen).
Met behulp van GC-MS en HPLC-analysemethodes is een ruw tulpenextract uit bloemen ontwikkeld
waarin de werkzame stoffen aanwezig zijn. Het cosmeticabedrijf is momenteel het extract aan het
uittesten in een formulering voor de ontwikkeling van een eindproduct. Het doel is dat het eindproduct in
2021 in de winkels ligt.

Download initiatief
Gewas
Tulp Tulipa
Gewasdeel
Bol
Toepassingsgebied
Farmacie Fijn-chemicaliën
Status
Ontwikkelingsfase
Relevante plantenstoffen
Organische zuren Suikers Pigmenten Aminozuren Antioxidanten

Voor- en nadelen

Gebruikte conversiemethoden

Mechanisch-Fysische processen