Beschrijving

De landbouw is de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Tegenwoordig wordt 36% van de wereldgewassen gebruikt voor het voederen van vee, niet voor mensen. Ondertussen leveren dierlijke voedingsmiddelen (vlees en zuivelproducten) slechts 12% van 's werelds voedselcalorieën. In 2010 had de Britse vee-industrie een gebied ter grootte van Yorkshire nodig om de soja te produceren die in diervoeder werd gebruikt - de toenemende vraag naar soja heeft verwoestende gevolgen voor land in het kostbare Amazonegebied. Daarom willen we terugkeren naar de gezond verstandige benadering van het voeren van voedselverspilling aan varkens.

De visie van Pig Idea voor een duurzaam wereldwijd voedselsysteem is een wereld waarin: er geen compromissen worden gesloten op het gebied van dierenwelzijn; geen enkele boom wordt geveld om plaats te maken voor het weiden van vee of het telen van landbouwgewassen voor veevoeder.  Het gebruik van landbouwgrond wordt bepaald door de beste opbrengst in termen van voeding en de laagste impact op het milieu. Om deze visie te bereiken, moeten we de traditionele praktijk van het voeren van voedselverspilling aan varkens naar de 21e eeuw brengen en het huidige verbod opheffen. Uit ons onderzoek blijkt dat we voedselafval veilig aan varkens en kippen kunnen voeren en dat deze praktijk gunstig is voor boeren en het milieu.

Download initiatief
Gewas
Diversen -
Toepassingsgebied
Voedsel & diervoeder
Status
Onderzoeksfase

Voor- en nadelen