Beschrijving

Het terugwinnen van fosfaten in de vorm van struviet uit allerlei fosfaatrijke waterstromen vindt op allerlei plaatsen in Nederland plaats. Het gebruik van deze teruggewonnen fosfaten vindt echter slechts op een beperkt aantal plaatsen ingang. Struviet van lage kwaliteit kan dienen als grondstof voor de kunstmestindustrie (ICL-meststoffen). Hoogwaardige struviet zoals Vitaphos (mogelijk over enkele jaren ook Crystal Green) wordt als meststof gebruikt. Dit kan in veel sectoren zijn, van golfbanen tot aardappelteelt. Vitaphos lijkt waardevol als meststof op golfbanen. Tests hebben aangetoond dat dit ook goede opbrengsten oplevert in verschillende landbouwgewassen. Voorlopig is er echter nog weinig praktische ervaring opgedaan. Er is een fosfaatoverschot in Nederland. Veehouders met een afwijking mogen geen fosfaatmeststof gebruiken en daarom geen struviet. Veehouders die niet onder de afwijking vallen, kunnen hun fosfaatruimte, die overblijft na organische bemesting, vullen met een fosfaatmeststof. Deze fosfaatmeststof kan struviet zijn, maar ook de dikke fractie dierlijke mest. Hier is op grasland meer ruimte voor dan op bouwland

Download initiatief
Gewas
Aardappel Solanum tuberosum
Gewasdeel
Wortels / Knollen
Toepassingsgebied
Fijn-chemicaliën
Status
Ontwikkelingsfase
Verkrijgbaarheid kennis
Openbaar
Relevante plantenstoffen
Struviet

Voor- en nadelen

Gebruikte conversiemethoden

Mechanisch-Fysische processen

Biochemische processen