In 2019 zijn 3 inspiratieweken georganiseerd over het gebruik van tuinbouwreststromen in Biobased Bouwen, in insectenkweek en in papier en karton. Projectleider Willem Kemmers kijkt terug in dit interview.