Biobased economie

Wat is het?

De biobased economie is een economie waarin hernieuwbare biologische hulpbronnen van land en zee - zoals gewassen, bossen, vissen, dieren en micro-organismen – worden gebruikt om voedsel, materialen en energie te produceren. De plantaardige en dierlijke materialen zijn daarin de belangrijkste grondstoffen voor onze dagelijkse producten. Momenteel zijn we echter gewend om deze uit fossiele bronnen te maken.

Met ondernemerschap en met behulp van de biowetenschap kunnen we de biomaterialen maximaal gaan benutten. Dus wat we willen is: 'een economie waarin fossiel wordt vervangen door biomassa'.

Dat klinkt heel eenvoudig maar de overgang naar een biobased economie is ingewikkeld omdat op dit moment in bijna elk product fossiele materialen worden gebruikt.  Fossiele grondstoffen (olie, gas, kolen, turf) worden niet alleen gebruikt voor energie, maar ook in kunststoffen, textiel, meubels, pesticiden, meststoffen, potgrond en zelfs in cosmetica en medicijnen.

Balans

De overgang naar een biobased economie is noodzakelijk omdat het gebruik van fossiele grondstoffen enorme gevolgen heeft voor het milieu: vervuiling en toename van het CO2-gehalte in de lucht. Het laatste resulteert in een toename van extreme weersomstandigheden zoals droogte en hevige neerslag. Maatregelen zijn nodig om dit te verminderen, zoals het bouwen van waterreservoirs.
Dit zijn voorbeelden van de indirecte kosten van het gebruik van fossiele bronnen.

Het gebruik van biobased materialen houdt in plaats daarvan de CO2-cyclus in evenwicht.

Eerlijke prijzen

Financieel is de verschuiving naar een biobased economie een grote uitdaging; fossiele materialen zijn goedkoop vanwege decennia lange optimalisatie door de petrochemische industrie. De vervolgkosten (voor het milieu) zijn echter niet inbegrepen in de prijzen.

Biobased producten zijn momenteel iets duurder, maar hebben geen vervolgkosten. Daarom wordt aanbevolen om zogenaamde ‘eerlijke prijzen’ te gebruiken. Maatregelen zoals CO2-belastingen of belastingen op producten in plaats van op lonen kunnen daaraan bijdragen.

In een biobased economie is de uitdaging om de maximale waarde uit plantaardige materialen te halen. Dat betekent dat alle plantendelen en plantensamenstellingen zo slim mogelijk moeten worden gebruikt.

Biobased Economie

De biobased economie omvat de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen en de omzetting van deze hulpbronnen, residuen, bijproducten en nevenstromen in producten met toegevoegde waarde, zoals voedsel, diervoeder, biobased producten, diensten en bio-energie.

Bron: www.biobasedeconomy.eu

Goede kansen

Omdat er 'geen weg terug' meer mogelijk is en vanwege het Klimaatakkoord van Parijs is het onvermijdelijk dat we onze verantwoordelijkheid pakken en onze samenleving anders gaan organiseren. De biobased economie neemt hierin een belangrijke plaats in en biedt goede kansen voor ondernemers die alternatieven voor fossiele materialen kunnen produceren.

In 2018 is besloten dat verschillende eenmalige plastic producten in de Europese Unie worden verboden, zoals rietjes, schoonmaakdoekjes, voedselverpakkingen en plastic bestek. Alternatieven voor deze wegwerp plastic producten kunnen worden gemaakt van papier, hout of biologisch afbreekbare kunststoffen. En zeker deze laatste categorie biedt kansen voor de biobased economie. Nieuwe kennis en ervaring zijn hiervoor meer dan nodig.

BioBoost wil zijn steentje bijdragen aan de tuinbouw en heeft de ambitie om de transitie naar een biobased economie in deze sector te versnellen.