Groen moet je doen! In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit open innovatieprogramma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven zelf. Ondernemer Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant legt uit waarom hij naast efficiënt telen en goed werkgeverschap experimenteert met duurzaam verpakken.